SZKOLENIE ONLINE

Aktualności i zmiany
w przepisach celnych na 2023/2024 rok

***Wszelkie dodatkowe zmiany dotyczące przepisów celnych w 2024 r. ogłoszone przed szkoleniem
będą omówione w dniu danego szkolenia!

TERMIN(Y):

27 maj 2024

20 czerwiec 2024

ON-LINE
godz. 09:00

CENA:

799,00 PLN netto+23% VAT
(982,77 zł brutto)

GODZINY SZKOLENIA:

Część merytoryczna:
9:00-14:00

Pytania, dyskusja:
14:00-15:00

POTRZEBNY SPRZĘT:

  • Komputer, mikrofon, głośniki lub słuchawki z mikrofonem.
  • Przeglądarka Chrome lub Mozilla
    Wszystko otwiera się w przeglądarce internetowej,
    Nic nie trzeba instalować, itd.
  • Kamera nie jest wymagana.

sprawdź

Program szkolenia

Nowości:

– nowy system AES PLUS, NCTS2 PLUS, AIS/IMPORT PLUS
– realizacja zgłoszeń celnych w nowych systemach
– wdrożenie nowych systemów od 1 listopada 2024 r.
– zmiany w korzystaniu z MU – miejsc uznanych
– zniesienie procedury uproszczonej w eksporcie
– obowiązek zmian i aktualizacji pozwoleń na procedurę uproszczoną w eksporcie
– zmiany dotyczące stosowania zamknięć celnych w eksporcie
– nowy wymiar posiadania statusu AEO
– przyszłe zmiany w godzinach pracy UCS
– czy jest przewidziany okres przejściowy?
– zniesienie procedury uproszczonej w eksporcie
– wdrożenie nowego systemu AES PLUS od maja 2024 (nowe informacje, nowy system do obsługi eksportu, nowe komunikaty)
– sankcje na wyroby z żelaza i stali wytworzone z materiałów pochodzenia rosyjskiego – dokumenty potwierdzające pochodzenie materiałów używanych do produkcji wyrobów z żelaza i stali (świadectwo MTC, oświadczenie lub deklaracja) – wzory dokumentów
– sprawozdanie CBAM – nowe obowiązki dla importerów – pierwsze informacje – okres przejściowy, obowiązek sprawozdawczy – zakres danych i procedur, zmiany w Taryfie Celnej, nowy typ środka kontroli, zmiany w zgłoszeniach celnych
– co nas czeka w przyszłości w stosowaniu przepisów celnych – zapowiadana reforma Unii celnej
– filary unijnej reformy celnej
– Unijne centrum danych celnych
– aktualizacja rejestracji na potrzeby walidacji uprawnień wynikających z art. 33a ustawy o VAT
– stosowanie języka angielskiego w zgłoszeniach celnych H7 IOSS
– zakończenie dotychczasowej formy dystrybucji newsletterów
– środki taryfowe i taryfa celna na rok 2024
– zasady składania zgłoszeń uzupełniających oraz FAQ dla AIS/IMPORT
– RPS – Rozliczanie Procedur Specjalnych i INF
– nowa usługa e-płatności (PayByNet) – warunki stosowania
– BREXIT – zmiany w obsłudze celnej dostaw do UK
– nowe zasady, wymagania oraz harmonogram działań w zakresie kontroli sanitarnych i fitosanitarnych ( SPS) – zmiany
– zgłoszenie celne, stawki należności celnych, zakazy i ograniczenia, pozwolenia, certyfikacje, deklaracje zgodności
– handel z Wielką Brytanią, zniesienie ceł, stosowanie preferencji, dokumentacja pochodzenia
– czynności importera z UK
– czynności eksportera do UK
– zabezpieczenie należności celnych do procedur specjalnych
– nowy system rozliczania procedur specjalnych ( PUESC)
– obowiązek elektronicznego wystawiania dokumentu INF do procedur specjalnych
– AIS/e – COMMERCE
– art. 33a ustawy VAT : jednolity wzór oświadczenia;
– odprawa scentralizowana między różnymi państwami UE
– zasady działania CUDO (centrum urzędowego dokonywania odpraw) oraz miejsc przedstawienia towarów (tzw. oddziałów satelickich)
– status AEO – korzyści

 

Program szkolenia:
1. Podstawy funkcjonowania wymiany międzynarodowej z krajami trzecimi
a. struktura i hierarchia przepisów celnych
przepisy międzynarodowe
przepisy unijne
przepisy krajowe
b. unia celna
c. struktura administracji skarbowej, w szczególności :
urząd celno-skarbowy
delegatura
oddział celny

2. Zmiany w przepisach celnych
a. Unijny Kodeks Celny
b. ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

 

3. Procedury celne
a. procedura dopuszczenia do obrotu
dług celny – terminy płatności
dług celny – odroczenie płatności
b. procedury specjalne
uszlachetnianie czynne
uszlachetnianie bierne
odprawa czasowa
końcowe przeznaczenie
składowanie
c. wywóz / powrotny wywóz
procedura awaryjna
potwierdzenie wywozu towaru poza obszar UE
– systemowe
– z urzędu – dowody alternatywne
d. tranzyt
upoważniony nadawca
upoważniony odbiorca
e. zabezpieczenie potencjalnego lub istniejącego długu celnego i innych należności

4. Obejmowanie towaru procedurą celną
instytucja zgłoszenia celnego oraz jego formy
elektroniczne zgłoszenia celne
systemy celne
omówienie wybranych pól zgłoszenia; kody stosowane w zgłoszeniu
załączniki zgłoszenia celnego ; zasady ich przedstawiania w urzędzie celnym
dokumenty obowiązkowe i dodatkowe
przechowywania komunikatów i załączników
weryfikacja zgłoszenia celnego przed zwolnieniem towaru
kontrola zgłoszenia po zwolnieniu towaru :
– z urzędu
– na wniosek
terminy „ściągalności” należności celnych i należności podatkowych
i odpowiedzialność solidarna dłużników
korekta zgłoszeń celnych , składanie wniosków, system i terminy wydawania decyzji i odwołań

5. Systemy SISC do obsługi zgłoszeń celnych
– AES ; AIS; NCTS 2; ZEFIR 2; OSOZ 2

6. Procedura uproszczona – wytyczne i instrukcje
rodzaje uproszczeń
warunki uzyskania pozwolenia
zasady działania uproszczeń
miejsce uznane stałe i jednorazowe miejsce uznane

7. Przedstawicielstwo w sprawach celnych
przedstawicielstwo bezpośrednie
przedstawicielstwo pośrednie
-zasady obowiązywania w poszczególnych procedurach
rola agencji celnej
-przedstawiciel podatkowy
deregulacja zawodu agenta celnego

8. Elementy kalkulacyjne – podstawowe wiadomości
wartość celna
-koszty dodawane
-koszty odejmowane
-rabaty, nadwyżki, niedobory towarów, towary „wadliwe”
klasyfikacja taryfowa
-korzystanie z taryfy celnej
pochodzenie towaru
-pochodzenie niepreferencyjne i pochodzenie preferencyjne
-dokumentowanie pochodzenia
-status celny towaru

9. Nowości i ułatwienia dla podmiotów
Unijny Kodeks Celny – nowe ułatwienia
procedura uproszczona
– jedno pozwolenie na terenie całego kraju

Plik otworzy się w nowej karcie.

potrzebujesz

Szkolenia in company?

Wszystkie tematy realizujemy także w formie szkoleń in company!
Skontaktuj się z nami w tej sprawie.

Dołącz do szkolenia!

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na dwa sposoby (do wyboru).

Opcja 1. Wypełnij formularz online.

LUB

Opcja 2. Pobierz kartę zgłoszenia, wypełnij ją i odeślij mailem na adres: biuro@eksperthandlowy.eu

dlaczego możesz nam zaufać

Kto poprowadzi szkolenie?

Ekspertka z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu przepisów celnych, Intrastatu w teorii i praktyce, Incoterms 2010/2020.

Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach Wydziału Handlu Zagranicznego. Licencjonowany czynny agent celny od 1998r. Wieloletni praktyk, konsultant i ekspert celny. Od 10 lat na stanowisku kierowniczym w znanej firmie logistycznej.

Specjalistka w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych, dokumentów stosowanych w handlu międzynarodowym, organizacji procesów transportowo-logistycznych, reprezentacji klienta przed administracją celno-skarbową.

Od 6 lat trenerka szkoleń otwartych i dedykowanych z zakresu cła i pochodzenia towarów, klasyfikacji czy Incoterms.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenie - Cło

Jesteśmy dostępni

Masz pytania? Napisz do nas!