SZKOLENIE ONLINE

INTRASTAT w praktyce.
Aktualności i zmiany na 2024 rok.

Nowe progi statystyczne na 2024 r.

***Wszelkie dodatkowe zmiany dotyczące przepisów celnych w 2024 r. ogłoszone przed szkoleniem
będą omówione w dniu danego szkolenia!

co zyskasz

Cele i korzyści ze szkolenia

 • Poznanie przepisów i zasad wypełniania i zgłaszania deklaracji INTRASTAT;
 • Uzyskanie przez uczestników szkolenia pewności siebie w zakresie przygotowania,  wypełniania i wysyłania deklaracji;
 • Poznanie sposobu uzyskania dostępu i korzystania z portalu celno-skarbowego PUESC;
 • Poznanie adresów stron internetowych, na których publikowane są przepisy i materiały szkoleniowe z zakresu Intrastat;
 • Nabycie pewności, że deklaracje INTRASTAT są wypełnione prawidłowo poprzez przedstawienie praktycznych wskazówek i  przykładów wypełniania poszczególnych pól w deklaracji Intrastat;
 • Praca i sporządzanie deklaracji Intrastat poprzez ćwiczenia na konkretnych przykładach obrotu towarowego.

TERMINY SZKOLENIA:

25 czerwiec 2024

ON-LINE
godz. 09:00

CENA:

799,00 PLN netto+23% VAT
(982,77 zł brutto)

GODZINY SZKOLENIA:

Część merytoryczna:
9:00-14:00

Pytania, dyskusja:
14:00-15:00

POTRZEBNY SPRZĘT:

 • Komputer, mikrofon, głośniki lub słuchawki z mikrofonem.
 • Przeglądarka Chrome lub Mozilla
  Wszystko otwiera się w przeglądarce internetowej,
  Nic nie trzeba instalować, itd.
 • Kamera nie jest wymagana.

sprawdź szczegóły

Program szkolenia

I. SYSTEMY zbierania danych statystycznych dotyczących obrotu towarowego  stosowane w  Unii Europejskiej :

EKSTRASTAT – rejestracja obrotu towarowego pomiędzy krajami  UE,  a krajami trzecimi w oparciu o dane ze zgłoszeń celnych import , eksport na dokumencie  SAD;

INTRASTAT –  rejestracja obrotu towarowego pomiędzy krajami członkami UE – Deklaracje Intrastat przywóz i Intrastat wywóz.

SIMSTAT – planowana zmiana systemu – projekt.

II. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU INTRASTAT

 1. PODSTAWY PRAWNE SYSTEMU INTRASTAT

1.1  Przepisy wspólnotowe –  najważniejsze akty prawne regulujące zasady dokonywania zgłoszeń  INTRASTAT;

1.2  Przepisy krajowe regulujące zasady dokonywania zgłoszeń INTRASTAT;

 1. OBRÓT HANDLOWY PODLEGAJĄCY ZGŁOSZENIU

2.1  Przepływy towarowe : towary, specyficzne towary i przepływy, towary unijne, towary w zwykłym obrocie między Państwami Członkowskimi, towary poddane  uszlachetnieniu;

2.2   Wewnątrzunijne nabycie i wewnątrzunijna dostawa towaru;

2.3  Dokumentacja towarzysząca przepływom towarowym i określanie wartości towarów;

 1. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO SKŁADANIA DEKLARACJI INTRASTAT

3.1  Osoba zobowiązana;

3.2  Przedstawiciel osoby zobowiązanej;

3.3  Przedstawiciel podatkowy;

 1. PROGI STATYSTYCZNE W  2023 roku – METODY ICH USTALANIA

4.1   Moment powstania obowiązku sprawozdawczego;

4.2  Obowiązki podmiotu zobowiązanego wynikające z przekroczenia  progu podstawowego;

4.3  Obowiązki podmiotu zobowiązanego wynikające z przekroczenia  progu szczegółowego;

4.4   Zawieszenia składania deklaracji – w jakich sytuacjach;

4.5   Wygaśnięcie obowiązku deklaracyjnego;

 1. WYŁĄCZENIA Z OBOWIĄZKU SPRAWOZDAWCZEGO

5.1   Wyłączenia przedmiotowe – załącznik nr. 1 do Instrukcji Wypełniania i Przesyłania Zgłoszeń Intrastat;

5.2  Wyłączenia podmiotowe;

5.3  Uproszczenia w Intrastat  oraz specyficzny obrót towarowy – przykłady ;

 1. TERMINY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ INTRASTAT

6.1  Okres sprawozdawczy i konsekwencje niewywiązania się z obowiązku sprawozdawczego  (wezwania, upomnienia, kary finansowe);

6.2  Organy administracji państwowej wyznaczone do zbierania informacji statystycznych;

 

III.  ZGŁOSZENIA  INTRASTAT

 1. Postać zgłoszenia;
 2. Rodzaje formularzy INTRASTAT;
 3. Zakres informacyjny zgłoszenia:  dane identyfikacyjne,  dane merytoryczne;
 4. Dane wypełniane po przekroczeniu progu podstawowego;
 5. Dane wypełniane po przekroczeniu progu szczegółowego;
 6. SZCZEGÓLNE PRZYPADKI POSTĘPOWANIA I ZASTOSOWANIA ODPOWIEDNICH KODÓW TRANSAKCJI

6.1   Obowiązek agregacji danych;

6.2   Sposób wypełniania pół wartościowych przy obrocie uszlachetniającym;

6.3   Leasing finansowy ;

6.4   Użytkowanie czasowe towarów;

6.5   Oprogramowanie i licencje;

6.6   Zniszczenie towaru;

6.7   Reklamacje – zwroty towaru – przykłady postępowania;

6.8  Bezpłatna dostawa towaru – sposób postępowania;

6.9  Obrót towarami do i po uszlachetnieniu;

 1. ZASADY SPORZĄDZANIA DEKLARACJI INTRASTAT:

7.1   Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 25 listopada 2021 r. w sprawie zgłoszeń  INTRASTAT;

7.2  Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń  INTRASTAT v.1. 17;

 • Szczegółowa analiza deklaracji INTRASTAT;
 • Sposób wypełniania pół od 1 do 22 ze szczególnym uwzględnieniem pól dotyczących    wartości fakturowej  i wartości statystycznej;
 1. ZASADY DOKONYWANIA KOREKT ZGŁOSZEŃ  INTRASTAT:

8.1   Dane podlegające korekcie;

8.2   Noty krygujące jako podstawa dokonania korekty zgłoszenia;

8.3   Wyłączenia z obowiązku dokonania korekty;

8.4   Rodzaje korekt;

8.5  Terminy i tryb składania deklaracji korygujących.

 1. RÓŻNICE WARTOŚCI WYKAZYWANYCH OBROTÓW POMIĘDZY DEKLARACJĄ VAT, A DEKLARACJĄ INTRASTAT

IV. DOKONANIE ZGŁOSZENIA INTRASTAT

1. Rejestracja lub aktualizacja danych w SISC;

 • danych osoby zobowiązanej do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT;
 • danych osoby upoważnionej;
 • zakresu uprawnień do działania w imieniu osoby zobowiązanej;
 1. Uwierzytelnianie komunikatów – podpis elektroniczny;
 2. Sposoby przesyłania zgłoszenia elektronicznego;
 3. Komunikaty zwrotne generowane przez system.

V. DOSTĘP DO INFORMACJI DOTYCZĄCEJ SYSTEMU INTRASTAT

 1. Portal internetowy Krajowej Administracji Skarbowej PUESC ;
 2. Help Desk – pomoc techniczna i merytoryczna dla podmiotów dokonujących zgłoszeń INTRASTAT;
 3. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu;
 4. Kontakt z Wydziałem INTRASTAT

VI. ĆWICZENIA W WYPEŁNIANIU DEKLARACJI INTRASTAT

 1. Przykłady realizacji obowiązku sprawozdawczego w ramach systemu INTRASTAT w praktyce;
 2. DYSKUSJA – odpowiedzi na pytania – rozwiązywanie  problemów.

Plik otworzy się w nowej karcie.

sprawdź

Aktualizacje w 2024 roku

 1. Ogłoszenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wysokości progów statystycznych na 2024 rok;
 2.  Termin składania deklaracji Intrastat w 2024 roku.

Dołącz do szkolenia!

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na dwa sposoby (do wyboru).

Opcja 1. Wypełnij formularz online.

LUB

Opcja 2. Pobierz kartę zgłoszenia, wypełnij ją i odeślij mailem na adres: biuro@eksperthandlowy.eu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenie - INTRASTAT

dlaczego możesz nam zaufać

Kto poprowadzi szkolenie?

Ekspertka z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu przepisów celnych, Intrastatu w teorii i praktyce, Incoterms 2010/2020.

Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach Wydziału Handlu Zagranicznego. Licencjonowany czynny agent celny od 1998r. Wieloletni praktyk, konsultant i ekspert celny. Od 10 lat na stanowisku kierowniczym w znanej firmie logistycznej.

Specjalistka w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych, dokumentów stosowanych w handlu międzynarodowym, organizacji procesów transportowo-logistycznych, reprezentacji klienta przed administracją celno-skarbową.

Od 6 lat trenerka szkoleń otwartych i dedykowanych z zakresu cła i pochodzenia towarów, klasyfikacji czy Incoterms.

Jesteśmy dostępni

Masz pytania? Napisz do nas!