SZKOLENIE ONLINE

 Pochodzenie towaru w regulacjach celnych Unii Europejskiej na 2022 / 2023 / 2024 rok

***Wszelkie dodatkowe zmiany dotyczące przepisów celnych w 2024 r. ogłoszone przed szkoleniem
będą omówione w dniu danego szkolenia!

co zyskasz

Cele i korzyści ze szkolenia

 • Praktyczny sposób interpretacji przepisów w zakresie dokumentowania pochodzenia towarów w obrocie międzynarodowym
 • Stosowanie przepisów wykonawczych i delegowanych
 • NAJNOWSZE ZMIANY W OGÓLNYM SYSTEMIE PREFERENCJI TARYFOWYCH
 • Uproszczony sposób wystawiania preferencyjnych i niepreferencyjnych dowodów pochodzenia

 

  • POJĘCIE KUMULACJI I MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA
  • USTALANIE OBOWIĄZUJĄCYCH REGUŁ PRZETWARZANIA TOWARÓW
  • NOWE UMOWY W ZAKRESIE STOSOWANIA PREFERENCJI
  • SAMODZIELNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W USTALANIU POCHODZENIA TOWARÓW
  • SPORZĄDZANIE DEKLARACJI DOSTAWCÓW; DOKUMENTACJA POCHODZENIA TOWARÓW

 

TERMINY SZKOLENIA:

04 czerwiec 2024

ON-LINE
godz. 09:00

CENA:

799,00 PLN netto+23% VAT
(982,77 zł brutto)

GODZINY SZKOLENIA:

Część merytoryczna:
9:00-14:00

Pytania, dyskusja:
14:00-15:00

POTRZEBNY SPRZĘT:

 • Komputer, mikrofon, głośniki lub słuchawki z mikrofonem.
 • Przeglądarka Chrome lub Mozilla
  Wszystko otwiera się w przeglądarce internetowej,
  Nic nie trzeba instalować, itd.
 • Kamera nie jest wymagana.

sprawdź szczegóły

Program szkolenia

Przepisy regulujące pochodzenia towaru

1. Podstawy funkcjonowania wymiany międzynarodowej z krajami trzecimi
a. struktura i hierarchia przepisów celnych
b. przepisy międzynarodowe
c. przepisy unijne
d. przepisy krajowe
e. unia celna
2. Cel ustalania pochodzenia
3. Unia celna
4. Rodzaje pochodzenia
a. pochodzenie niepreferencyjne
b. pochodzenie preferencyjne
5. Pojęcia wspólne
a. towary całkowicie uzyskane
b. towary wystarczająco przetworzone
c. reguły pochodzenia
d. czynności niewystarczające do uzyskania pochodzenia
6. Pochodzenie niepreferencyjne – wytyczne
a. dokumenty potwierdzające pochodzenie
b. ułatwienia w wystawianiu świadectw pochodzenia
c. reguły pochodzenia

7. Pochodzenie preferencyjne
a. umowy o wolnym handlu i porozumienia preferencyjne
– CETA – umowa z Kanadą
– UE – Japonia
– UE – Singapur
– UE – Wietnam
– NOWE UMOWY !!!
b. ogólny system preferencji GSP
– system REX – System zarejestrowanych eksporterów od 01.01.2017
c. świadectwa pochodzenia EUR.1; EUR-MED.
d. instytucja upoważnionego eksportera
e. instytucja zarejestrowanego eksportera
8. Deklaracja dostawcy
– jednorazowa, długoterminowa
– potwierdzająca i niepotwierdzająca status pochodzenia
– zasady wystawiania – nowe regulacje
– INF 4 – weryfikacja deklaracji dostawcy
9. Świadectwa pochodzenia, świadectwa przewozowe, inne dowody pochodzenia
– terminy ważności
– tryb wystawiania świadectw ( normalny, retrospektywny, duplikat)
– zasady weryfikacji
– świadectwa pochodzenia zastępcze
10. Status towaru
– nowe zasady wystawiania świadectwa ATR – procedura uproszczona
– status celny – nowe regulacje; usługa e-Status w systemie AES
11. Rodzaje stawek celnych i zasady ich stosowania
12. Wiążąca informacja o pochodzeniu

13. Pytania i odpowiedzi.

Plik otworzy się w nowej karcie.

potrzebujesz

Szkolenia in company?

Wszystkie tematy realizujemy także w formie szkoleń in company!
Skontaktuj się z nami w tej sprawie.

Dołącz do szkolenia!

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na dwa sposoby (do wyboru).

Opcja 1. Wypełnij formularz online.

LUB

Opcja 2. Pobierz kartę zgłoszenia, wypełnij ją i odeślij mailem na adres: biuro@eksperthandlowy.eu

dlaczego możesz nam zaufać

Kto poprowadzi szkolenie?

Ekspertka z wieloletnim stażem w bezpośrednim stosowaniu przepisów celnych, Intrastatu w teorii i praktyce, Incoterms 2010/2020.

Absolwentka Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach Wydziału Handlu Zagranicznego. Licencjonowany czynny agent celny od 1998r. Wieloletni praktyk, konsultant i ekspert celny. Od 10 lat na stanowisku kierowniczym w znanej firmie logistycznej.

Specjalistka w zakresie przygotowywania zgłoszeń celnych, dokumentów stosowanych w handlu międzynarodowym, organizacji procesów transportowo-logistycznych, reprezentacji klienta przed administracją celno-skarbową.

Od 6 lat trenerka szkoleń otwartych i dedykowanych z zakresu cła i pochodzenia towarów, klasyfikacji czy Incoterms.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłoszenie - Pochodzenie

Jesteśmy dostępni

Masz pytania? Napisz do nas!